درخواست نمونه گیری در منزل

شرایط:

نسخه به صورت آزاد محاسبه می گردد.

دریافت هزینه ایاب و ذهاب و خونگیری، بر اساس آدرس انجام می گردد.

جهت مشاهده محدوده نمونه گیری در نقشه تهران، لطفا اینجا کلیک نمایید.

نمونه گیری در منزل، برای افراد زیر 12 سال انجام نمی گردد.

نمونه گیری اول صبح و قبل از ساعت 6 انجام می گردد.

برای مراجعین گرامی که به جهت پرواز، درخواست تست کوید 19 دارند، نمونه گیری در منزل انجام نمی گردد.

در صورت موافقت با شرایط فوق، لطفا فرم زیر را تکمیل فرمایید. با تشکر