پرسشنامه مراجعین متقاضی انجام تست کوید-19 به روش PCR

تبسرفهتنگی نفس و یا مشکلات ریویبدن درد و دردهای عضلانیسردردگلودردتهوع و استفراغاز دست دادن حس چشایی و یا بویاییآبریزش از بینیاحساس خستگی و کم رمقیعوارض گوارشی و اسهال


بلهخیر


بلهخیر


بلهخیر


بلهخیر

بلهخیرامراض قلبی و عروقیفشار خونبیماری های تنفسی و اختلالات ریویامراض و یا نارسائی کلیویناراحتی های کبدیسرطاندیابتچاقیبیماری های خود ایمنیپیوند اعضاءایدز